Audio 2018-2019

 

 

2019 – 22. 12. – 4. neděle adventní                                                        Rorate, caeli, desuper (introit) úpr. a harm. Petr Chaloupský OP (*1964)

 

2019 – 22. 12. – 4. neděle adventní                                                        Chorál: VENI, VENI EMMANUEL   Harm: H. L. Smith / J. Patočka

 

 

2019 – 15. 12. – 3. neděle adventní  „radostná“                                      začátek 16. stol. Veselými hlasy spolu prozpěvujme arr. J. Patočka   

 

2019 – 15. 12. – 3. neděle adventní  „radostná“                                     František Xaver Thuri  (1939 – 2019): Čas blízko jest, kdy narodí se Král

 

2019 – 8. 12. – 2. neděle adventní                                                               sv. Ambrož/ chorál/ arr. P. Chaloupský (*1964): Veni redemptor gentium

 

2019 – 1. 12. – 1. neděle adventní                                                            Michael Praetorius (1571-1621): Maria Matko Ježíše

 

2019 – 24. 11. – Ježíše Krista Krále                                                           Antifona (J. Kunc 1933 arr. Zd. Mička 1980) KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE….

 

2019 – 24. 11. – Ježíše Krista Krále                                                            G. P. Palestrina (1524-1594) – JESU REX ADMIRABILIS 

 

2019 – 10. 11. – 32. neděle v mezidobí                                                       A. V. Michna z Otradovic – Svatoroční muzika – O SVATÉM MARTINU BISKUPU

 

2019 – 10. 11. – 32. neděle v mezidobí                                                    Giovanni Francesco Anerio (1567 – 1621) – O SALUTARIS HOSTIA

 

2019 – 29. 9. – Svátek sv. archanděla Michaela                                    Martin Jakubíček *1965 – SVATÝ MICHAELI  ARCHANDĚLI

 

 

2019 – 22. 9. – výročí 460 let kostela – mše sv. s papežským nunciem    video z celé bohoslužby na:                                    https://www.youtube.com/watch?v=2163Y_AU0aE

 

 

2019 – 8. 9. – 23. ned. v mezidobí   Bonnie Barrows (*1954): AVE MARIA

 

 

2019 – 1. 9. – 22. ned. v mezidobí – přenos mše sv. ČR – Vltava                 Žalm a Aleluja před evangeliem arr. pro tři hlasy: Jaroslav Patočka

 

 

2019 – 1. 9. – 22. ned. v mezidobí – přenos mše sv. ČR – Vltava                 LAUDATE DEUM OMNES GENTES arr. Johann Walter (1490 – 1570)

 

 

2019 – 25. 8. – 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                  Petr Eben: Ave Maria sólo: Alena Mirjam Režná

 

 

2019 – 16. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice                                        Rohův kancionál (1541): Píseň o Nejsv. Trojici arr. pro SAB J. Patočka

 

2019 – 16. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice                                       Anonym Itálie (15.stol.): ALTA TRINITA BEATA

 

 

2019 – 9. 6. – Slavnost Seslání Ducha svatého                                   Melchior Vulpius (1570-1615): Duch Svatý z nebe sestoupil pro SATB

 

 

2019 – 2. 6. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                                 Marco Molinari (*1973):  Ave Maria pro SAB

 

2019 – 2. 6. – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                                 Kánon (17-18 stol.):  Dona nobis pacem

 

2019 – 19. 5. – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                               Bonnie Barrows (*1954):  Ave Maria pro SAB

 

 

2019 – 12. 5. – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Dobrého pastýře)               Leoš Janáček: Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých arr. Jiří Pavlica

 

 

2019 – 12. 5. – 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (Dobrého pastýře)                   A. Dvořák: Hospodin jest můj pastýř zpěv a varhany: Jaroslav Patočka

 

 

2019 – 5. 5. – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – přenos mše sv. ČR Vltava   kánon: Surrexit Christus hodie

 

Michael Praetorius (1571 – 1621) : Dnes je den Páně vítězství

 

2019 – 5. 5. – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – přenos mše sv. ČR Vltava      ŽALM a ANTIFONA arr. Jaroslav Patočka

 

 

2019 – 20. 4. – Velikonoční vigilie:  ukázky ze sedmi žalmů arr. J. Patočka

 

2019 – 20. 4. – Velikonoční vigilie – P. Josef Olejník: Velikonoční chvalozpěv (exsultet) solo: Martin Grobár

 

 

2019 – 19. 4. – Velký pátek – pašije podle sv. Jana  arr. sborů: Vladimír Roubal,  evangelista: Martin Grobár,  Kristus: Jaroslav Patočka,  vrátná: Alena Mirjam Režná,  ostatní postavy: Jiří Voldřich

 

2019 – 18. 4. – Zelený čtvrtek                                                                      P. Josef Olejník: KDE JE OPRAVDOVÁ LÁSKA arr. Jaroslav Patočka

 

 

2019 – 14. 4. – Květná neděle ukázky z pašíjí sv. Lukáše  arr. sborů: Vladimír Roubal, evangelista: Josef Vrána, Kristus: Jaroslav Patočka, služka: Alena Mirjam Režná, ostatní postavy: Zdeněk Řepka a Jiří Černý

 

 

2019 – 14. 4. – Květná neděle                                                                    A. V. Michna z Otradovic: Ó LÁSKO PŘÍLIŠ VELIKÁ

 

2019 – 14. 4. – Květná neděle                                                                     P. Zdeněk Angelik Mička OP: Antifona k přijímání

 

 

2019 – 7. 4. – 5. NEDĚLE POSTNÍ                                                                  G. Pierluigi da Palestrina: JESU, REX ADMIRABILIS

 

 

2019 – 31. 3. – 4. NEDĚLE POSTNÍ „radostná“  1. pol. 16. století – KRISTUS VĚČNÉ RADOSTI…  arr. pro SAB: Jaroslav Patočka

 

 

2019 – 10. 3. – 1. NEDĚLE POSTNÍ                                                        Wittenberg (1543) – SOUDCE VŠEHO SVĚTA, BOŽE arr. Willi Türk

 

 

2019 – 6. 3. – POPELEČNÍ STŘEDA                                                             Petr Chaloupský OP (*1964)  V KAJÍCNOSTI ZAČNĚME PŮST

 

2019 – 6. 3. – POPELEČNÍ STŘEDA                                                             Rohův kancionál 1541 (Otmar Mácha)  PAMATUJTE VŠICHNI VĚRNÍ

 

 

2019 – 3. 3. – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                   LAUDATE DEUM OMNES GENTES arr. Johann Walter (1490 – 1570)

 

2019 – 3. 3. – 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                    TAIZE kánon – PANE MŮJ, CHVÁJÍM TĚ

 

 

2019 – 24. 2. – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                        TAIZE – Jacgues Berthier (1923-1994) – kánon  MAGNIFICAT

 

2019 – 24. 2. – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                        Dimitrij Stepanovič Bortjanski (1752-1825) – TEBE POEM

 

 

2019 – 10. 2. – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                     Martin Jakubíček *1965 – SVATÝ MICHAELI ARCHANDĚLI

 

2019 – 10. 2. – 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                     14. století (Llibre Vermell de Montserrat) – LAUDEMUS VIRGINEM

 

 

2019 – 4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nalezení sv. Kříže            16. stol. (Jan Traján Turnovský): PŘEŠŤASTNÍ KRÁLOVÉ, MUDRCI POHANŠTÍ arr. Jaroslav Patočka

 

2019 – 4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nalezení sv. Kříže             T: abbé Borderis cca 1790,  N: J. Readling: ADESTE FIDELES                        arr. Miroslav Raichl (1930 – 1998)

 

 

2019 – 4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nalezení sv. Kříže           F. X. Gruber 1818: TICHÁ NOC arr. Thomanerchor Lipsko, text: Miroslav Herián, varhany: Taťana Dribas, trombon: Michal Valenta

 

 

2019 – 4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nalezení sv. Kříže – Orchestrální skladba žáků ZUŠ Jabloňová pod vedením Ištvana Matejči  Lev Revutsky (1889 – 1977): PRELUDE in D Flat Major                                 arr. pro smyčcový orchestr Ištvan Matejča

 

 

2019 – 4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nalezení sv. Kříže   Antonio Vivaldi (1678 – 1741): LAUDAMUS TE  1.soprán Šárka Venclová,  2.soprán Alena Mirjam Režná

 

 

2019 – 4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nalezení sv. Kříže  J.J.Ryba (1765 – 1815): Pastorella – ROZMILÝ SLAVÍČKU                       soprán sólo Radka Černíková, flétna Monika Havrdová

 

 

2019 – 4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nalezení sv. Kříže          Česká barokní píseň vánoční: SYN BOŽÍ SE NÁM NARODIL                       arr. Jiří Bartoloměj Sturz

 

 

2019 – 4. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT v kostele Nalezení sv. Kříže  Tomáš Norbert Koutník (1698 – 1775): PASTORELLA: Hej, hej, jeden i druhej  trombon: Michal Valenta, varhany: Taťana Dribas,                         tenor sólo: Zdeňek Řepka, bas sólo: Jaroslav Patočka

 

 

16. 12. 2018 – 3. neděle adventní – Chorál: VENI, VENI EMMANUEL   Harm: H. L. Smith / J. Patočka

 

9. 12. 2018 – 2. neděle adventní                                                                   F. X. Thuri (*1939): ČAS BLÍZKO JEST  úprava pro SAAB: J. Patočka    sólo soprán: Alena Mirjam Režná

 

11. 11. 2018 – 32. neděle v nezidobí – Sv. Martina                               Adam Michna z Otradovic:  O SVATÉM MARTINU BISKUPU

 

4. 11. 2018 – 31. neděle v nezidobí                                                      Bohuslav Korejs: Já chléb jsem živý

 

2. 11. 2018 – Památka zesnulých – Valentin Hausmann (1540 – 1612):    Ať vás do ráje doprovodí andělé

 

1. 11. 2018 – Slavnost Všech svatých – Anonym 16. století:                   Svaté Boží oslavujme – Úprava pro 3 hlasy: Jaroslav Patočka

 

21. 10. 2018 – 29. neděle v mezidobí                                                           Božanův kancionál (1719):  Zdrávas královno růžence

 

30. 9. 2018 – 26. neděle v mezidobí                                                               Ferenc Liszt (1811 – 1886): O salutaris hostia

 

29. 9. 2018 – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela                           Adam Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové

 

8. 9. 2018 – Svátek Narození Panny Marie – Chorál: Salve Mater miserricordie – Úprava pro 3 hlasy: Jaroslav Patočka                            Sólo: Alena Mirjam Režná

 

Poslední muzicírování na kůru před generální opravou varhan!

5. 8. 2018 – 18. neděle v mezidobí – přímý přenos mše sv. ČR-Vltava Antifony a žalm  – úprava pro 3 hlasy: Jaroslav Patočka,  varhanní doprovod: Ondřej Smolík

 

 

5. 8. 2018 – 18. neděle v mezidobí – přímý přenos mše sv. ČR-Vltava – Kancionál Božanův (1719): Zdrávas Maria Panno – Soprán sólo:   Alena Mirjam Režná, varhanní doprovod: Miluška Mimrová                                  

 

 

5. 8. 2018 – 18. neděle v mezidobí – přímý přenos mše sv. ČR-Vltava – Bohuslav Martinů: Etudes faciles č. 3                                                            hrají: Michaela Štrausová  a  Ivan Štraus

 

 

5. 8. 2018 – 18. neděle v mezidobí – přímý přenos mše sv. ČR-Vltava – Roberto Remondi (1851 – 1928): O Sacrum Convivium                             řídí: Janička Mimrová                                

 

 

17. 6. 2018 – 11. neděle v mezidobí – 1. Svaté přijímání – Antonio Vivaldi: Sonáta g-moll  housle: Jan Voleský, varhany: Svatava Hubálková

 

 

17. 6. 2018 – 11. neděle v mezidobí – 1. Svaté přijímání – Karel Douša (1876 – 1944) : Pane, nejsem hoden … pro dětský nebo ženský sbor a sola. Soprán: Mirjam Alena Režná, Alt: Silvia Čmilanská

 

 

20. 5. 2018 – Slavnost Seslání Ducha Svatého    J. Š. J. Ryba: Přijď, ó Duše Svatý – svatodušní hymnus na Rybův vlastní český překlad z latiny (1798)  – duet pro SA – Alena Mirjam Režná, Markéta Sejkorová

 

 

20. 5. 2018 – Slavnost Seslání Ducha Svatého G. F. Handel: Largo          ZUŠ Jabloňová LBC, řídí: Ištvan Matejča

 

 

6. 5. 2018 – 6. neděle velikonoční – přímý přenos mše sv. ČR – Vltava     Vstupní antifona a žalm arr. Jaroslav Patočka

 

6. 5. 2018 – 6. neděle velikonoční – přímý přenos mše sv. ČR – Vltava     Petr Eben: Ordinarium bez části Věřím….

 

6. 5. 2018 – 6. neděle velikonoční – přímý přenos mše sv. ČR – Vltava     Ola Gjeilo (nar.1978) : UBI CARITAS pro SATB (1999)

 

 

6. 5. 2018 – 6. neděle velikonoční – přímý přenos mše sv. ČR – Vltava   Přímluvy: Gospodi pomiluj  sólo: Hynek Grania

 

 

6. 5. 2018 – 6. neděle velikonoční – přímý přenos mše sv. ČR – Vltava  Adam Michna z Otradovic: Vesel se nebes královno – tříhlasá úprava podle orig. harmonií, sólo: A. M. Režná, arr. orchestru: Stanislav Holba

 

 

2018 – 3. neděle velikonoční Bůh všemohoucí – 12. stol. Německo,      arr. pro 3 hlasy: Alena Mirjam Režná

 

 

 

1. 4. 2018 – Boží hod velikonoční – slavnost Zmrtvýchvstání Páně    Chorální sekvence Victime paschali laudes  sólo: Alena Mirjam Režná

 

 

31. 3. 2018 – Bílá sobota 20.30h – Velikonoční vigilie                          Velikonoční chvalozpěv – EXSULTET    sólo: Jaroslav Patočka

 

 

31. 3. 2018 – Bílá sobota 20.30h – Velikonoční vigilie části ze 7 žalmů arr. pro 3 hlasy: Jaroslav Patočka

 

 

31. 3. 2018 – Bílá sobota 20.30h – Velikonoční vigilie César Franck: PANIS ANGELICUS    sólo: Hynek Grania,  varhany: Ondřej Smolík

 

 

30. 3. 2018 – Velký pátek – PAŠIJE podle sv. Jana – ukázky        (Chorální nápěv v úpravě F. Holíka a D. Hladíka, sbory: V. Roubal)     Evangelista: Jiří Bartoloměj Sturz,  Kristus: Jaroslav Patočka,         Mužské postavy: Jiří Voldřich,  Ženské postavy: Alena Mirjam Režná

 

 

30. 3. 2018 – Velký pátek – H.L.Hassler/J.S.Bach: Ó HLAVO PLNÁ TRÝZNĚ – arr. J. Patočka

 

 

25. 3. 2018 – Květná neděle – PAŠIJE podle sv. Marka – celé         (Chorální nápěv v úpravě F. Holíka a D. Hladíka, sbory: V. Roubal)     Evangelista: Hynek Grania, Kristus: Jaroslav Patočka, Mužské postavy: Vojtěch Dohnal, Ženské postavy: Alena Mirjam Režná

 

25. 3. 2018 – Květná neděle – Žalm arr. pro 3 hlasy: Jaroslav Patočka

 

25. 3. 2018 – Květná neděle 

Bohumil Kašpar (1870 – 1924): UKŘIŽOVANÝ KRISTE

 

 

4. 3. 2018 – 3. neděle postní – Guillaume Dufay (1400? – 1474):             QUI CONDOLENS pro SSB

 

 

14. 1. 2018 – 2. neděle v mezidobí – přenos mše sv. ČR-Vltava                G. Caccini – V. Vavilov: AVE MARIA     arr. pro SATB – J.W.B. Hartemink   hoboj: Zuzana Tipková, flétna: Monika Havrdová, varhany: Ondřej Smolík

 

 

14. 1. 2018 – 2. neděle v mezidobí – přenos mše sv. ČR-Vltava                A. Dvořák: Largo z Novosvětské symfonie – SAATB arr. Jaroslav Patočka

 

 

1. 1. 2018 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – Václav Matěj Šteyer (1630 – 1692) – VYCHVALUJME VESELE MATKU… SAB – Arr. Willi Türk

 

 

1. 1. 2018 – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE  –  ROK  NOVÝ  JIŽ     K NÁM PŘICHÁZÍ (Den přeslavný) – SAB – upravil: Jaroslav Krček