Audio 2020 – 2021

 

Poslední zpívání „Arcikůrovců“ na kůru arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého v Liberci před odchodem do EXILU!!

 

V současné době přispíváme k obohacení liturgie na jiných kůrech Liberce a jeho okolí.

 

10. 1. 2021 – svátek Křtu Páně                                                                       Jiří Bartoloměj Sturz: Baptizat miles Regem

 

 

6. 1. 2021 – slavnos Zjevení Páně  (Tří králů)                                     Jistebnický kancionál: TVŮRCI SVÉMU DĚKUJÍC arr. Otto Albert Tichý

 

 

6. 1. 2021 – slavnos Zjevení Páně  (Tří králů)                                             16. stol.(J. Traján Turnovský): PŘEŠŤASTNÍ KRÁLOVÉ, MUDRCI POHANŠTÍ arr. Jaroslav Patočka

 

 

3. 1. 2021 – 2. neděle po Narození Páně                                                     A. V. Michna z Otradovic: POZDRAVENÍ DĚŤÁTKA JEŽÍŠE                          sóla: Alena Mirjam Režná a Jiří Bartoloměj Sturz

 

 

1. 1. 2021 – Slavnost Matky Boží Panny Marie                                           Vánoční (Novoroční) koleda: DEN PŘESLAVNÝ arr. Jaroslav Krček

 

 

27. 12. 2020 – Slavnost Svaté Rodiny                                                        Adam Václav Michna z Otradovic: VÁNOČNÍ ROZTOMILOST

 

 

27. 12. 2020 – Slavnost Svaté Rodiny                                                 Francouzká lidová vánoční píseň: ANDĚLÉ  ZPÍVALI arr. Willi Türk (*1971)

 

 

25. 12. 2020 – Boží hod vánoční                                                              Vánoční koleda:  NESEM VÁM NOVINY arr. Milan Uherek

 

 

25. 12. 2020 – Boží hod vánoční                                                       Francouzská koleda: TAM MEZI VOLKEM arr. Milan Uherek

 

 

 20. 12. 2020 – 4. neděle adventní                                                               Chorál: VSTUPNÍ ANTIFONA arr. J. Patočka

 

 

 20. 12. 2020 – 4. neděle adventní                                                              Chorál: VENI, VENI EMANUEL arr. H.L.Smith/J.Patočka

 

 

Jedno z posledních zpívání a hraní mezi lidmi, před částečným dokončením rekonstrukce varhan na kůru!

11. 10. 2020 – 28. neděle v mezidobí                                                             W. A. Mozart: AVE VERUM CORPUS – sólo: Jiří Černý

 

 

4. 10. 2020 – 27. neděle v mezidobí – sv. Františka z Assisi                      Petr Eben: Modlitba sv. Františka z Assisi „Učiň mě Pane nástrojem“ arr. P. Šuráň

 

 

28. 9. 2020 – Slavnost sv. Václava                                                         Josef Resl (1885 – 1967) na slova J.V.Sládka (1848 – 1912): Svatý Václave, české kníže slyš! – zpěv a varhany: Jaroslav Patočka

 

 

20. 9. 2020 – 25. ned. v mezidobí                                                                Mariano Garau (*1952): Ave Regina caelorum – sólo soprán: Alena Mirjam Režná, sólo tenor: Jiří Bartoloměj Sturz, varhany: Jaroslav Patočka

 

 

13. 9. 2020 – 24. ned. v mezidobí                                                           Orlando di Lasso (1532 – 1594): Domine Deus pro SA

 

5. 9. 2020 – Svatba manželů Sehořových v Mnichově Hradišti               A. Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové

 

5. 9. 2020 – Svatba manželů Sehořových v Mnichově Hradišti                 Žalm arr. J. Patočka

 

 

30. 8. 2020 – 22. ned. v mezidobí – přenos mše sv. ČR Vltava                Žalm a antifona před evangeliem arr. Jaroslav Patočka

 

30. 8. 2020 – 22. ned. v mezidobí – přenos mše sv. ČR Vltava                   Petr Chaloupský OP (*1964): O sacrum convivium

 

 

30. 8. 2020 – 22. ned. v mezidobí – přenos mše sv. ČR Vltava            Antifona (1420 – 1500): Ave, Regina celorum

 

 

16. 8. 2020 – neděle po Slavnosti Nanebevzetí P. Marie                          Božanův kancionál (1719): Ó, slavná Panno Maria  harm. Bohuslav Korejs

 

 

2. 8. 2020 – Liberec-Ruprechtice (u Františkánů) – Porciunkule                Petr Eben: Modlitba sv. Františka z Assisi „Učiň mě Pane nástrojem“ arr. P. Šuráň

 

2. 8. 2020 – Liberec-Ruprechtice (u Františkánů) – Porciunkule                Marty Haugen (*1950): Slavnostní AMEN po doxologii

 

 

12. 7. 2020 – 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                      Antonio Caldara (1670 – 1736): Benedictus

 

 

5. 7. 2020 – SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE                                     Žalm arr. pro 3 hlasy: Jaroslav Patočka

 

5. 7. 2020 – SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE                                 František Macek (*1946): Velehradské ordinarium – sestřih

 

5. 7. 2020 – SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE   A.Michna z Otradovic Staročeská muzika (1661): Cyrile a Metoději arr. pro SAB: Willi Türk

 

24. 6. 2020 – NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE                                              16. století: PAMÁTKU ČINÍME  úprava pro SAB – Jaroslav Patočka

 

24. 6. 2020 – NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE                                             Žalm arr. pro 3 hlasy: Jaroslav Patočka

 

21. 6. 2020 – 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                 Pavel Šmolík (*1979): Laudate Dominum

 

14. 6. 2020 – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                                  Kánon: Sanctus, Sanctus

 

 

7. 6. 2020 – SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                                      G. P. da Palestrina: Tobě buď chvála nebeský Otče

 

31. 5. 2020 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.                             Žalm: arr. pro 3 hlasy Jaroslav Patočka (*1950)

 

31. 5. 2020 – SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.                                      Kašpar Motěšický (1640-1689): Skloň se k nám, Pane Ježíši                      arr. pro SAB Bohuslav Korejs (*1925)

 

24. 5. 2020 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                               Sedlčanský kancionál (16. stol.): VELIKONOČNÍ arr. B. Korejs (*1925)

 

24. 5. 2020 – 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ                                                    Kánon: SUREXIT DOMINUS VERE

 

 

17. 5. 2020 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  (1. mše sv. s účastí věřících) G.F.Händel (z oratoria Juda Makabejský): BUĎ TOBĚ SLÁVA

 

17. 5. 2020 – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (1. mše sv. s účastí věřících) Kánon: SUREXIT CHRISTUS HODIE

 

 

 

11. 4. 2020 – Vigilie VZKŘÍŠENÍ KRISTA  (bez účasti věřících – přenos) Velikonoční chvalozpěv EXULTET   zpěv: Jiří Bartoloměj Sturz

 

 

10. 4. 2020 – VELKÝ PÁTEK  (bez účasti věřících – přenos)                    Uctívání kříže „VÝČITKY“   zpěv: Jiří Bartoloměj Sturz

 

 

8. 3. 2020 – 2. neděle postní                                                                        P. Karel Bříza (1926 – 2001): Vstupní antifona upravil: J. Patočka

 

1. 3. 2020 – 1. neděle postní                                                                      Rohův kancionál 1541 (Otmar Mácha): Pamatujte všichni věrní

 

26. 2. 2020 – Popeleční středa                                                                   Petr Chaloupský OP (*1964): V kajícnosti začněme půst

 

26. 2. 2020 – Popeleční středa                                                                     P. Karel Bříza (1926 – 2001): Část žalmu arr. Jaroslav Patočka

 

26. 2. 2020 – Popeleční středa                                                           Wittenberg (1543): Soudce všeho světa, Bože  arr. Jaroslav Patočka

 

23. 2. 2020 – 7. ned. v mezidobí                                                                    Petr Chaloupský OP (*1964):  O sacrum conviviun

 

16. 2. 2020 – 6. ned. v mezidobí                                                                Giovanni Francesco Anerio (1567 – 1621): O salutaris hostia

 

2. 2. 2020 – Uvedení Páně do chrámu „HROMNICE“                                  16.stol. Pán, na nějž čekáš, už je tu, arr. Jaroslav Patočka

 

2. 2. 2020 – Uvedení Páně do chrámu „HROMNICE“                                   P. Josef Olejník: Antifona při průvodu

 

2. 2. 2020 – Uvedení Páně do chrámu „HROMNICE“                           A.V.Michna z Otradovic: O očišťování Panny Marie

 

19. 1. 2020 – Poutní slavnost – sv. Antonín Veliký – 17. stol. (K. V. Holan Rovenský): ČAS, BYCHOM SE RADOVALI  arr.Jaroslav Patočka

 

 

12. 1. 2020 – přenos mše sv. ČR-Vltava – P. Karel Bříza: Žalm a chorální antifona arr. Jaroslav Patočka

 

12. 1. 2020 – přenos mše sv. ČR-Vltava –  A. V. Michna z Otradovic: Ó veliká Boží milost  arr. pro SAB Villi Türk, sólo: Alena Mirjam Režná, Jiří Bartoloměj Sturz, varhany: Jaroslav Patočka

 

 

17. stol. ADESTE FIDELES T: abbé Borderis cca r.1790,  arr. Miroslav Raichl (1930 – 1998)

 

 


16. stol. PERSONENT HODIE VOCES PUERULAE T: Firs Printing (1582), arr. Lara G. Hoggard (1915 – 2007), Varhany: Marek Müller


16. stol.(J. Traján Turnovský):
PŘEŠŤASTNÍ KRÁLOVÉ, MUDRCI POHANŠTÍ arr. Jaroslav PatočkaFrancouzká lidová vánoční píseň: ANDĚLÉ NAD KRAJINOU ZPÍVALI arr. Willi Türk (*1971),  flétna: Monika Havrdová, hoboj: Zuzana Tipková, fagot: Pavel Jirásek, varhany: Marek Müller

 A. V. Michna z Otradovic: POZDRAVENÍ DĚŤÁTKA JEŽÍŠE sólo: Alena Mirjam Režná, Jan Lajksner, varhany: Marek Müller

 

 

G. Caccini / V. Vavilov: AVE MARIA arr. J. W. B. Hartemink / J. Patočka, flétna: Monika Havrdová, hoboj: Zuzana Tipková, varhany: Silvia Čmilanská

 

 

Peter Warlock (1894 – 1930): CAPRIOL SUITE FOR STRING ORCHESTRA orchestr ZUŠ Jabloňová pod vedením Ištvana Matejči
W. A. Mozart: ALELUJA soprán sólo: Radka Černíková
Jan Michalička (1791 – 1867): PASTORELLA IN G  tenor sólo: Jiří Bartoloměj Sturz, flétna: Monika Havrdová

 

 


Antonio Vivaldi(1678 – 1741): LAUDAMUS TE  1.soprán: Šárka Venclová, 2.soprán: Alena Mirjam Režná

 

J. Jan Ryba (1765 – 1815): ROZMILÝ SLAVÍČKU soprán sólo: Radka Černíková, flétna: Monika Havrdová, housle: Anička Klokočníková

 

Lidová koleda z Hruboskalska: POKOJ, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ arr. J. Bartoloměj Sturz, sóla: Jana Pavlíčková, J. Bartoloměj Sturz

 

 

Tomáš Norbert Koutník (1698 – 1775): PASTORELLA: Hej, he, jeden i druhej  fagot: Pavel Jirásek, varhany: Marek Müller, tenor sólo: Zdeněk Řepka, bas sólo: Jaroslav Patočka