O nás

Richard Stehlík: Fantazie a’la Händel

 

Proč Arcikůrovci?
A trochu historie.
*
Zpíváme převážně na dvou kůrech arciděkanství v Liberci.   
V barokním kostele Nalezení sv. Kříže, kde při večerních nedělních mších sv. od r. 2007 začalo několik zpěvaček pomáhat varhaníkovi utvořit scholu v ordináriích a vícehlas v žalmech. Název Schola je vnímán jako „mládežnická“ s kytarami a tu v Liberci máme – Schola od 3A.
V době, kdy se náš minisbor formoval, působil zde současně velký chrámový sbor. Název Kůrovci již používají jiní, ale Arcikůrovci jsou pouze v Liberci.
*
V r. 2009 se konalo v Liberci MS
v klasickém lyžování a bývalý arciděkan P. Fr. Opletal nás požádal, abychom připravili liturgické zpěvy aj. v anglickém, italském a německém jazyce. Po „rozlousknutí tohoto oříšku“ jsme začali působit téměř pravidelně při hlavních nedělních mších sv.
v 9.30h a při všech významných svátcích také na kůru arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého.

 

Our main activity is in the church of St. Anthony the Great in Liberec. But we also sing in the second church of the Archdeanery of Liberec, the Finding of the Holy Cross, mostly at the evening Sunday Masses since 2007, when few girls began helping to Mr. organist with singing there.

We were asked by P. Fr. Opletal for singing on the Holy Mass in 2009 for first time. There was the World Championship in cross country skiing in Liberec and we had to sing a liturgical songs in English, German and Italian language. That was the time we were formed as a choir. Since then, we sang at Sunday Masses almost regularly.

We are not the Schola because we already have one in our Archdeanery of Liberec and they sing with guittars and other instruments – mostly for young people. We are choir that sing only liturgical songs with organ and exceptionally with some other instruments like flute, violin or trumpet. However, our music is serious.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *