Květen – 2021

 

HODKOVICE NAD MOHELKOU – slavnost Nejsvětější Trojice

Zdeněk Pololáník: Žalm, chorální antifony arr. Jaroslav Patočka

 

HODKOVICE NAD MOHELKOU – slavnost Nejsvětější Trojice

Rohův kancionál (1541): Píseň o nejsvětější Trojici arr. Jaroslav Patočka

 

HODKOVICE NAD MOHELKOU – slavnost Nejsvětější Trojice 

Anonym – Itálie 15. století: Alta Trinita Beata

 

 

ČESKÝ DUB – 23. 5. 2021 – poutní slavnost Seslání Ducha Svatého 

Zdeňek Pololáník (*1935): ŽALM  arr. Jaroslav Patočka

 

 

ČESKÝ DUB – 23. 5. 2021 – poutní slavnost Seslání Ducha Svatého

Jakub Šimon Jan Ryba (1765-1815): SVATODUŠNÍ SEKVENCE na vlastní Rybův překlad z latiny (1798) pro soprán: Alena Mirjam Režná a alt: Markéta Sejkorová, varhany: Marie Červová

 

 

ČESKÝ DUB – 23. 5. 2021 – poutní slavnost Seslání Ducha Svatého 

Melchior Vulpius (1570-1615): DUCH SVATÝ Z NEBE SESTOUPIL

 

 

ČESKÝ DUB – 23. 5. 2021 – poutní slavnost Seslání Ducha Svatého 

Jiří Pavlica: OKUŘOVÁNÍ OLTÁŘE  varhany: Marie Červová

 

 

ČESKÝ DUB – 23. 5. 2021 – poutní slavnost Seslání Ducha Svatého 

Antonio Vivaldi (1678-1741): LAUDAMUS TE zpěv: Šárka Venclová a Alena Mirjam Režná, flétna: Monika Havrdová, varhany: Marie Červová

 

 

ČESKÝ DUB – 23. 5. 2021 – poutní slavnost Seslání Ducha Svatého 

Jan Kunc (1883-1976): KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE…

 

 

TANVALD – 16. 5. 2021 – Nanebevstoupení Páně – přenos ČR-Vltava

Úvodní slovo P. Dr. Michala Podzimka

 

 

TANVALD – 16. 5. 2021 – Nanebevstoupení Páně – přenos ČR-Vltava

Antifony arr. J. Patočka, Zdeněk Pololáník (*1935): Žalm arr. J. Patočka

 

TANVALD – 16. 5. 2021 – Nanebevstoupení Páně – přenos ČR-Vltava

Chorál: Usedni po mé pravici arr. Petr Chaloupský OP (*1964)

 

TANVALD – 16. 5. 2021 – Nanebevstoupení Páně – přenos ČR-Vltava 

Franosův kancionál 1505 : Chvalme všichni Krále nebeského

 

 

TANVALD – 16. 5. 2021 – Nanebevstoupení Páně – přenos ČR-Vltava

LAUDATE DEUM OMNES GENTES arr. J. Walter (1490-1570)

 

TANVALD – 16. 5. 2021 – Nanebevstoupení Páně – přenos ČR-Vltava 

Jan Kunc (1883-1976): KRISTUS VÍTĚZÍ, KRISTUS KRALUJE…

 

 

HLAVICE – 9. 5. 2021 – 6. neděle velikonoční

G, F. Händel (z oratoria Juda Makabejský): BUĎ TOBĚ SLÁVA

 

 

HLAVICE – 9. 5. 2021 – 6. neděle velikonoční

melodie 1537: LAUDATE DEUM OMNES GENTES arr. Johann Walter (1490 – 1570)

 

HLAVICE – 9. 5. 2021 – 6. neděle velikonoční

Zdeněk Pololáník (*1935): ŽALM arr. Jaroslav Patočka

 

 

Dlouhý Most – 2. 5. 2021 – 322. výročí posvěcení kostela

Jiří Bříza (1931 – 2004): Můj dům je domem modlitby

 

 

Dlouhý Most – 2. 5. 2021 – 322. výročí posvěcení kostela

melodie 1537: LAUDATE DEUM OMNES GENTES arr. Johann Walter (1490 – 1570)

 

 

Dlouhý Most – 2. 5. 2021 – 322. výročí posvěcení kostela

Chorální antifony a žalm arr. Jaroslav Patočka