Červen – 2022

26. 6. 2022 – Poutní mše sv. v KAMENICKÉM ŠENOVĚ

16. století: Památku činíme dnes sv. Jana – arr. Jaroslav Patočka

 

 

26. 6. 2022 – Poutní mše sv. v KAMENICKÉM ŠENOVĚ

Žalm arr. Jaroslav Patočka

 

 

26. 6. 2022 – Poutní mše sv. v KAMENICKÉM ŠENOVĚ

Jiří Pavlica: Okuřování oltáře

 

 

26. 6. 2022 – Poutní mše sv. v KAMENICKÉM ŠENOVĚ

Adam Michna z Otradovic: Ó veliká Boží milost nám prokázaná

 

 

5. 6. 2022 – Seslání Ducha sv. – poutní mše sv. – Český Dub                Esterházy Pál (1635 – 1713): Veni Creator Spiritus Sóla: Alena Mirjam Režná a Jiří Bartoloměj Sturz, varhany: Jaroslav Patočka

 

 

5. 6. 2022 – Seslání Ducha sv. – poutní mše sv. – Český Dub                   Zdeněk Pololáník (*1935): Žalm arr. Jaroslav Patočka

 

 

5. 6. 2022 – Seslání Ducha sv. – poutní mše sv. – Český Dub                Jiří Pavlica (*1953): Okuřování oltáře

 

 

5. 6. 2022 – Seslání Ducha sv. – poutní mše sv. – Český Dub              Melchior Vulpius (1570 – 1615): Duch Svatý z nebe sestoupil