Březen – 2024

 

30. 3. 2024 – Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

7 žalmů po čteních ze starého zákona arr. Jaroslav Patočka

 

30. 3. 2024 – Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

P. Karel  Bříza (1926 – 2001): Žalm Aleluja

 

30. 3. 2024 – Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Mariano Garau (*1952): Ave verum corpus pro SAA

 

 

29. 3. 2024 – Velký pátek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

P. Karel Bříza (1926 – 2001): Žalm arr. Jaroslav Patočka

 

29. 3. 2024 – Velký pátek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Ukázka (sestřih) z Janových pašijí arr. Vladimír Roubal (*1965)

Evangelista: Jiří Bartoloměj Sturz, Kristus: Jaroslav Patočka, vrátná: Alena Mirjam Režná, ostatní postavy: Hynek Grania

 

29. 3. 2024 – Velký pátek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Petr Chaloupský OP (*1964): Tvému kříží se klaníme, Pane

 

29. 3. 2024 – Velký pátek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Petr Chaloupský OP (*1964): Popule meus

 

29. 3. 2024 – Velký pátek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Jiří Bartoloměj Sturz: Kánon: Ó svatý kříži buď pozdraven

 

29. 3. 2024 – Velký pátek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Chorální výčitky: Lide můj co jsem ti učinil?

 

29. 3. 2024 – Velký pátek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Jacobus Gallus (1550 – 1591): Ejhle, jak umírá Spravedlivý

 

29. 3. 2024 – Velký pátek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Mariano Garau (*1952): Ave verum corpus pro SATB

 

 

28. 3. 2024 – Zelený čtvrtek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Petr Chaloupský OP (*1964): Vstupní antifona

 

28. 3. 2024 – Zelený čtvrtek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberc

P. Karel Bříza (1926 – 2001): Žalm arr. Jaroslav Patočka

 

28. 3. 2024 – Zelený čtvrtek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

P. Josef Olejník (1914 – 2009): Kde je opravdová láska

 

28. 3. 2024 – Zelený čtvrtek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

19. stol. Polsko: Budiž pozdravena, Hostie živá arr. Petr Chaloupský OP

 

28. 3. 2024 – Zelený čtvrtek – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

 Taizé: Zůstaňte zde a bděte se mnou

 

 

První zpívání „Arcikůrovců“ na domovském kůru arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého v Liberci s novým duchovním správcem OTCEM FRANTIŠKEM po více jak tříletém působení v exilu.

 

24. 3. 2024 – Květná neděle – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Chorální antifona: Hosana Davidovu synu

 

24. 3. 2024 – Květná neděle – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Chorální antifona: Zástup hebrejských dětí s olivovými ratolestmi

 

24. 3. 2024 – Květná neděle – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

P. Karel Bříza (1926 – 2001): Žalm arr. Jaroslav Patočka

 

24. 3. 2024 – Květná neděle – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676)

Česká mariánská muzika (1647): Ó lásko příliš veliká

 

24. 3. 2024 – Květná neděle – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

P. Zdeněk Angelik Mička OP (*1945): Antifona k přijímání

 

24. 3. 2024 – Květná neděle – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Antonio Lotti (1667 – 1740): Ecce panis angelorum

 

 

17. 3. 2024 – 5. neděle postní – CHRASTAVA

Chorální antifony a Zpěv před evangeliem od Petra Chaloupského OP

 

 

17. 3. 2024 – 5. neděle postní – CHRASTAVA

16. stol. Kristus věčné radosti arr. pro SAB Jaroslav Patočka

 

17. 3. 2024 – 5. neděle postní – CHRASTAVA

Mariano Garau (*1952): O bone Jesu

 

 

14. 3. 2024 – HEJNICE – mše sv. s novým Litoměřickým biskupem

Mons. Stanislavem Přibylem

Žalm arr. Jaroslav Patočka, Zpěv před evangeliem arr. Petr Chaloupský

 

14. 3. 2024 – HEJNICE – mše sv. s novým Litoměřickým biskupem

Mons. Stanislavem Přibylem

Mariano Garau (*1952): O bone Jesu

 

 

10. 3. 2024 – 4. neděle postní „Laetare“ – HEJNICE

Petr Chaloupský OP (*1964): Vstupní antifona

 

10. 3. 2024 – 4. neděle postní „Laetare“ – HEJNICE

P. Karel Bříza (1926 – 2001): Žalm arr. Jaroslav Patočka

 

10. 3. 2024 – 4. neděle postní „Laetare“ – HEJNICE

Petr Chaloupský OP (*1964): Zpěv před evangeliem

 

 

10. 3. 2024 – 4. neděle postní „Laetare“ – HEJNICE

Rohův Kacionál 1541 (Otmar Mácha): Pamatujme všichni věrní

 

10. 3. 2024 – 4. neděle postní „Laetare“ – HEJNICE

Mariano Garau (*1952): O Jesu mi dulcissime