Květen – 2024

26. 5. 2024 – Nejsvětější Trojice – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci Chorální antifony

 

26. 5. 2024 – Nejsvětější Trojice – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci František Macek (*1946): Velehradské ordinarium                                      varhany: Lucie Nováková

 

26. 5. 2024 – Nejsvětější Trojice – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci Zdeněk Pololáník (*1935): Žalm arr. Jaroslav Patočka

 

26. 5. 2024 – Nejsvětější Trojice – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci Anonym Itálie (15. století): Alta Trinita beata

 

26. 5. 2024 – Nejsvětější Trojice – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci Jiří Pavlica (*1953): Okuřování oltáře varhany: Jaroslav Patočka

 

26. 5. 2024 – Nejsvětější Trojice – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci

Marty Haugen (*1950): Slavnostní amen po doxologii

 

26. 5. 2024 – Nejsvětější Trojice – kostel sv. Antonína Velikého v Liberci Mariano Garau (*1952): Ave verum corpus pro SATB

 

 

19. 5. 2024 – Slavnost Seslání Ducha sv. – arciděk. kostel Liberec

Chorální antifony

 

19. 5. 2024 – Slavnost Seslání Ducha sv. – arciděk. kostel Liberec

Zdeněk Pololáník (*1935): Žalm arr. Jaroslav Patočka

 

19. 5. 2024 – Slavnost Seslání Ducha sv. – arciděk. kostel Liberec

Petr Chaloupský OP (*1964): Vítej, božský Těšiteli                                       text: (1601) Veni,dulcis Consolator

 

19. 5. 2024 – Slavnost Seslání Ducha sv. – arciděk. kostel Liberec

Veni creator spiritus – óda na svatodušní hymnus (zapsal v druhé polovině 16. soletí českokrumlovský farář Matouš Petřík)

 

19. 5. 2024 – Slavnost Seslání Ducha sv. – arciděk. kostel Liberec

Jiří Bartoloměj Sturz (*1977): O vere digna Hostia

 

 

11. 5. 2024 – Mezinárodní pouť smíření – HEJNICE

Chorální ordinárium: Missa De angelis KYRIE / GLORIA

 

11. 5. 2024 – Mezinárodní pouť smíření – HEJNICE

Giulio Caccini (1551-1618) / Vladimir Vavilov (1925 – 1973): AVE MARIA

arr. J. W. B. Hartemink / J. Patočka

Sólo: Radka Černíková, flétna: Monika Patočková, varhany: Jan Steyer

 

11. 5. 2024 – Mezinárodní pouť smíření – HEJNICE

 Žalm a antifona arr. Jaroslav Patočka

 

11. 5. 2024 – Mezinárodní pouť smíření – HEJNICE

Marty Haugen (*1950): Slavnostní AMEN po doxologii

 

11. 5. 2024 – Mezinárodní pouť smíření – HEJNICE

Mariano Garau (*1952): AVE VERUM CORPUS

 

11. 5. 2024 – Mezinárodní pouť smíření – HEJNICE

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sláva Boží v přírodě

(Die Ehre Gottes aus der Natur op.48)